• ติดต่อฝ่ายขาย 
     
           

   02-229-7655

   
               02-229-7663

 

  • ศูนย์บริการเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 

3388/25-37 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 6 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

                 cmg.service@cmg.co.th 

 

                 02-229-7190

 

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.

วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ